Vårsesongen 2024

Vårserien starta med frisk bris og litt ekstra i kasta 8. mai. Berre seks båtar stilte til start, men det dobla seg 15. mai og det vart ein flott regatta med 2xDvergsøybåen. Dei to siste regattaene i mai var det onsdagskuling frå aust/sør-aust med berre 5-6 startande. Regattakurset med Ynglingane fann det tryggast å stå over.  Lågmålet vart 5. juni med berre fire startande og tre som fullførte i kuling frå sør-vest. Siste onsdagsregatta er 19. juni. Manglar du mannskap eller vil du vera mannskap sjekk mannskapsbørsen.  

Flødeseilasen 1. juni levde opp til namnet sitt og etter lite vind i starten kom til slutt 31 båtar fram til Lillesand. For meir informasjon/resultat sjå Regatta sida. Haustsesongen tek til onsdag 7. august og Bøddelen er laurdag 14. september.

Dugnad gjennomført 21. mai 2024

Ti trufaste medlemmar stilte opp på ein effektiv dugnad. Det vart rydda i skråninga langs nedkøyringa og bak huset. Det gamle jollestativet vart demontert og pakka på ein hengjar saman med gamle pallar m..m. Sørveggen og rekkverket rundt terrassen vart skrapa og måla. Det nye jollestativet vart flytta bak huset. Og så vart det rydda i bua, kjøkkenet, på kontoret og på uteområdet. Bua er nesten ikkje til å kjenna att! To hengjarar vart stappfulle med boss.

For dei som gjerne vil bidra ein annan gong er det fritt fram:

  • Køyra bort buskas frå skråninga og bak huset; ein full biltilhengjar. Ein del rosekratt så hugs gode hanskar m.m.
  • Fiksa takrenna sør-vestre hjørne
  • Spyla inngangsparti for sagflis m.m.

Og framleis er det ein del privat utstyr inne og ute som må ryddast opp, ikkje minst brett, traller og opplagsutstyr.

Langbrygga

Langbrygga var ferdig fredag 3. mai og takk til Rune og Eirik Pedersen for godt fagmessig arbeid, og ikkje minst Erik Erland som har forhandla fram gode prisar for oss. Det gamle eikedekket makta berre 25 år og me vonar det nye i royalimpregnert furu frå Marnar Bruk vil klara det dobbelte. Budsjettet var på 350.000 og faktisk kostnad får me vita mot slutten av mai. På under ti år har heile seglsportsanlegget fått eit solid løft; oppgradering av servicebrygga, ny kran, ny sjøsettingsrampe for joller, ny flytebrygge med bøljebrytar for regattabåtar og no sist langbrygga. 

Regattakurs våren 2024

Kurset gjennomførast på onsdagar med to teorikveldar; 24. april (reglar) og 1. mai (trim) kl. 18-20. Deretter vert det onsdagsregatta ut juni (8 dagar), med samling etter målgang. Det nyttast like båtar (Yngling) for best læringsutbyte; ein instruktør og to deltakarar i kvar båt. Kurset kostar 500,- for medlemmar og 1.000,- for andre, medlemskap VSF 2024 kostar 600. Ingen krav til forkunnskapar, men ein må vera i rimeleg god form til å hengja på ripa. 15 år og eldre. Påmelding til Ronny 97970158.

Årsmøtet for 2023 var onsdag 6. mars 2024

Saksliste, årsmelding, rekneskap/budsjett og protokoll finn du her.

Gjestehamn på Bredalsholmen

Langbrygga er tilgjengeleg for gjester i skuleferien. Prisane er 100 kr. for kvar natt under 30 fot, 150 kr. for 30-39 fot og 200 for 40 fot eller meir. Betal med Vipps til #139160 Vågsbygd Seilforening og oppgje overnattingar og seglnummer.  Det er ikkje tilgang på landstrøm eller vatn.

Ynglingprosjekt 2023-26

Grunnlaget for prosjektet er at VSF hausten 2022 fekk to Ynglingar frå SiA/UiA mot henting. Det vart ein større jobb å få båtane seglklare og dei kom ikkje på sjøen i 2023. I 2024 er planen at dei skal brukast til seglkurs og at me får med oss fleire båtar. Det langsiktige målet er VM på Askøy utanfor Bergen 1-8. august 2026, og då vonar me fleire Ynglingar frå Kristiansand stiller.  Og aller helst eit ungdomslag. For meir informasjon sjå Facebook: Yngling Kristiansand.

Yngling har lange tradisjonar i Kristiansand. Det fyrste offisielle VM vart arrangert her i 1979 og CSF har arrangert omlag 10 NM for klassen, seinast i 2011. No er det registrert 13 Ynglingar rundt omkring i byen og målet er å samla så mange som mogleg på Bredalsholmen i regattasesongen. 

Kvifor Yngling? For det fyrste finst det nok av båtar i byen og dei fleste i seglmiljøet kjenner båttypen. For det andre er ein Yngling rimeleg i drift, og krev ikkje for mykje mekking/vedlikehald. For det tredje kan han siglast med to eller tre personar i regatta, og det opnar for mannskapskombinasjonar på tvers av alder, generasjonar, kjønn, styrke og vekt. For det fjerde gjev Ynglingen stor seglglede pga. lågt fribord, fysisk segling og gode segleigenskapar. Dessutan er han eit vakkert syn frå alle vinklar og perfekt for opplæring.

For dei som vurderer å kjøpa ein Yngling kan det vera fristande å kjøpa ein OL Yngling frå 2000-talet, men det vil vera øydeleggjande for det lokale miljøet. Kjøp heller ein eldre båt, og ta oppussinga som eit felles prosjekt for fleire; sameige. For meir informasjon ta kontakt med Ronny. 

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang