Innkalling til årsmøte for 2023 onsdag 6. mars 2024 kl. 19

Årsmøtet gjennomførast i samsvar § 16 i lovane for VSF. I tillegg til ordinære årsmøtesaker ber styret årsmøtet ta stilling til eventuelt sal av RIB. Årsmelding og årsrekneskap ligg nedanfor:

Medlemsmøte onsdag 14. februar 2024 kl. 19

Ragnar Kvam jr. kjem og fortel om sine reiser m.m.

Medlemsmøte onsdag 6. desember 2023 kl. 19

Informasjon frå styret, onsdagsregatta, rekruttering m.m.

Vinteropplag 2023-24

Det vert vinteropplag for dei same fem båtane i år. Opptaket skjer torsdag 12. oktober kl. 12. Kontaktperson er Ole Inge Pettersen. Joller/katamaranar må flyttast på førehand. Kommunale prisar. Faktura er send 31/10 med forfall 17/11.

Ekstraordinært årsmøte fredag 22. september 2023: Utskifting av langbrygga

Etter premieutdeling for sesongen, vart det gjennomført eit kort årsmøte. Styret orienterte om situasjonen og bad om godkjenning for gjennomføring av prosjektet i haust/vinter. Kostnaden er kalkulert til 350.000. Det er søkt om økonomisk støtte, men uansett kan prosjektet gjennomførast med eigne middel. VSF har fått ein svært god pris på materialar frå Marnar Bruk (Royal impregnert, upigmentert), mot at brygga får deira namn. Riving av den gamle brygga skjer på dugnad. Årsmøtet godkjende framlegget frå styret utan innvendingar.

Haustsesongen 2023

Onsdagserien vart avslutta med finale fredag 22. september. Litt tynt oppmøte nokre onsdagar, men det har delteke fleire båtar enn dei 15 som var registrert. Byte til APH tabellen gjorde at alle har fått høgare NOR-rating tal enn i vår. Tempo var like suverene i høg klasse, men i låg klasse var det tett heilt til siste målgang.  Her vart det delt 1. plass mellom Rabalder og Soling1, 18 sekund føre Ylva. Det gjorde at Rabalder vann samanlagd eitt poeng framfor Ylva. Barolo og Kristina hadde same poengsum i kampen om 3. plass, men Kristina vann premien med sin spiker i nest siste løp. Premieutdelinga for heile sesongen vart gjennomført etter målgang siste regattadag.

Bøddelen laurdag 9. september vart ein flott siglas for 15 deltakarar frå Mandal til Lillesand. Det starta grått på lens vestover og klarna opp til ein flott sumardag på kryssen attende. Den skiftande brisen løya godt mot målgangen. 

 Resultata for sesongen og anna historikk finn du her.

Tjuveri av RIBen

Båten vart stole natt til torsdag 17. august frå servicebryggja og funne att i Auglandsbukta laurdag 19. Det var eit trist syn; full av vatn, ein pontong punktert, øydelagd tenningslås m.m:

Gjestehamn på Bredalsholmen

Langbrygga er tilgjengeleg for gjester i skuleferien. Prisane er 100 kr. for kvar natt under 30 fot, 150 kr. for 30-39 fot og 200 for 40 fot eller meir. Betal med Vipps til #139160 Vågsbygd Seilforening og oppgje overnattingar og seglnummer.  Det er ikkje tilgang på landstrøm eller vatn. Brygga har nokre dårlege bordgangar og ein må visa litt varsemd. 

Vårsesongen 2023

Onsdagsserien er fullført med "finale" 28. juni. Diverre litt dårleg oppmøte med berre åtte båtar av 19 påmelde. Som tidlegare fekk ein godt betalt for trufast deltaking samanlagt. Tempo vann høg klasse ganske suverent, men i låg klasse var det tett i toppen. Ynglingen Yme vann eit poeng føre Expressane Onkel og Rabalder. 

Flødeseilasen 3. juni 2023 vart ein strålande seglas til Lillesand med 34 startande båtar. Alle klubbane frå Arendal til Mandal var representert. For meir informasjon sjå Facebook,

Seglbrett og joller er seld

VSF har seld alle sine seglbrett og segljoller. Bretta (3) er seld samla til Mandal Seilforening. Optimistane (4) er seld til Risør Seilforening og den eine Fevaen er seld til CSF. Den andre Fevaen vart seld privat til Oslo. Yngling NOR 248 er framleis til sals, sjå Facebook. Kontakt Ronny Rognhaugen for meir informasjon. 

Ynglingprosjekt 2023

Grunnlaget for prosjektet er at VSF hausten 2022 fekk to Ynglingar frå SiA/UiA mot henting. Båten frå Grimstad er eit lett oppussingsprosjekt og skal selgast slik han står; meir informasjon på Facebook: Yngling Kristiansand. Den andre frå Lund krev full overhaling og er neppe seglklar før haustsesongen.

Yngling har lange tradisjonar i Kristiansand. Det fyrste offisielle VM vart arrangert her i 1979 og CSF har arrangert omlag 10 NM for klassen, seinast i 2011. No er det registrert 13 Ynglingar rundt omkring i byen og målet er å samla så mange som mogleg på Bredalsholmen frå måndag 22. mai til 21. juni (fem veker). Kanskje kan me få til eigen start på onsdagane, med kortare leggar mellom dei næraste merka? Måndagane er det trening med fokus på grunntrim, regatta, seglglede og vedlikehald. Me vonar at fleire vil delta som mannskap, anten ein har lang fartstid eller berre vil læra å sigla.

Kvifor Yngling? For det fyrste finst det nok av båtar i byen og dei fleste i seglmiljøet kjenner båttypen. For det andre er ein Yngling rimeleg i drift, og krev ikkje for mykje mekking/vedlikehald. For det tredje kan han siglast med to eller tre personar i regatta, og det opnar for mannskapskombinasjonar på tvers av alder, generasjonar, kjønn, styrke og vekt. For det fjerde gjev Ynglingen stor seglglede pga. lågt fribord, fysisk segling og gode segleigenskapar. Dessutan er han eit vakkert syn frå alle vinklar og perfekt for opplæring.

For dei som vurderer å kjøpa ein Yngling kan det vera fristande å kjøpa ein OL Yngling frå 2000-talet, men det vil vera øydeleggjande for det lokale miljøet. Kjøp heller ein eldre båt, og ta oppussinga som eit felles prosjekt for fleire; sameige. For meir informasjon ta kontakt med Ronny. 

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang